Bereid uw team onbelast voor op pensioen

22 mei 2015 | Door redactie

Onder de werkkostenregeling (WKR) geldt een gerichte vrijstelling voor een prepensioencursus. Dat betekent dat u een prepensioencursus onbelast mag vergoeden en verstrekken aan uw medewerkers. Een prepensioencursus bereidt uw medewerkers voor op een volgende levensfase, het pensioen.

Uw organisatie mag een prepensioencursus onbelast vergoeden en verstrekken aan uw medewerkers. Onder de werkkostenregeling (WKR) geldt namelijk een gerichte vrijstelling voor de kosten van zo’n cursus. Het voordeel van een gerichte vrijstelling is dat de vergoeding of verstrekking niet ten koste gaat van de vrije ruimte van uw organisatie.

Prepensioencursus mag niet recreatief zijn

De gerichte vrijstelling geldt echter niet als de prepensioencursus een recreatief karakter heeft. Of dat het geval is, is niet altijd even eenvoudig te beoordelen. U kunt de cursus daarom laten beoordelen door de Belastingdienst, zodat er duidelijkheid bestaat over de fiscale behandeling.
Geldt de gerichte vrijstelling niet, dan is de vergoeding of verstrekking loon voor uw medewerkers. U kunt dat loon wel als eindheffingsloon aanwijzen en ten laste van de vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom van de organisatie brengen. De vergoeding of verstrekking is dan toch onbelast voor uw medewerkers. Uw organisatie betaalt alleen 80% eindheffing voor zover de vrije ruimte na afloop van het jaar overschreden is.