Bij keuze heeft nihilwaardering voorrang

23 juli 2015 | Door redactie

Onder de werkkostenregeling kan loon in natura zowel onder een nihilwaardering als een gerichte vrijstelling vallen. Uit het Handboek Loonheffingen blijkt dat de nihilwaardering dan voorgaat.

Als u vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen niet bij de werknemer wilt belasten, moet u ze meestal ten laste van de vrije ruimte laten vallen. Dit kunt u alleen achterwege laten als voor het betreffende loonbestanddeel een nihilwaardering of een gerichte vrijstelling geldt. Loon in natura kan echter zowel onder een nihilwaardering als gerichte vrijstelling vallen. In dat geval heeft de nihilwaardering voorrang.

Arboverantwoordelijk voor die werkplek

Voor de invulling van de vrije ruimte bestaat tussen een nihilwaardering en gerichte vrijstelling geen onderscheid; zowel kosten die op nihil zijn gewaardeerd als kosten die gericht zijn vrijgesteld, komen niet ten laste van de vrije ruimte.Voor de aanvullende voorwaarden is het onderscheid echter wel relevant. Gerichte vrijstellingen vormen alleen loon voor de werknemer als u ze niet uiterlijk op het genietingsmoment aanwijst als eindheffingsloon. Ook gelden er voor gerichte vrijstellingen vaak maximumbedragen, waarbij u het bovenmatige deel wel via de vrije ruimte of de werknemer moet belasten. Nihilwaarderingen gelden nooit voor vergoedingen, het gaat altijd om loon in natura. Gewoonlijk is er bij een nihilwaardering sprake van een voorziening op de werkplek waarbij u arboverantwoordelijk voor die werkplek moet zijn.