Bloemetje bij 10-jarig jubileum is loon

26 oktober 2022 | Door redactie

Als een werkgever een bos bloemen laat thuisbezorgen bij een werknemer omdat hij tien jaar in dienst is, zijn de kosten voor het boeket en de verzendkosten loon voor de werknemer. De kleinegeschenkenregeling is dan niet van toepassing.

Een werkgever kan een geschenk geven aan een werknemer bij een bepaalde gelegenheid. Het hangt van de situatie af of de kosten van het geschenk tot het loon van de werknemer gerekend moeten worden of dat deze vallen onder de kleinegeschenkenregeling (infographic) en daarom onbelast kunnen blijven.
In de situatie dat een werkgever een geschenk – bijvoorbeeld een bos bloemen – laat bezorgen bij een werknemer thuis voor zijn tienjarig werkjubileum, moet de werkgever de factuurwaarde van het boeket inclusief BTW en de verzendkosten behandelen als loon.

Bos bloemen vanwege relatie werkgever en werknemer

Loon is alles wat een werknemer krijgt op grond van zijn dienstbetrekking. Een geschenk valt hier ook onder. Een werknemer die een bos bloemen krijgt omdat hij tien jaar in dienst is, krijgt dit vanwege het verband met de dienstbetrekking. De werkgever geeft dus het cadeau vanwege de werkgever-werknemersrelatie. In deze situatie zullen anderen de werknemer geen geschenk geven. Daarom is de bos bloemen loon voor de werknemer.
De werkgever mag de bos bloemen en de verzendkosten ook aanwijzen als eindheffingsloon en ten laste brengen van de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Over het bedrag dat boven de vrije ruimte uitkomt, betaalt hij 80% eindheffing.

Kleinegeschenkenregeling is niet altijd van toepassing bij geschenk onder € 25

De kleinegeschenkenregeling is dus niet van toepassing op een bos bloemen voor een werknemer voor zijn tienjarig werkjubileum. Uit een peiling van Forum Salaris, een online forum van de Belastingdienst (account nodig), bleek dat 66% dacht dat een boeket van € 20 (inclusief verzendkosten € 23) wel onder de kleinegeschenkenregeling valt. Dit komt waarschijnlijk door een in de praktijk veelvoorkomende misvatting dat zolang de waarde van een geschenk aan werknemers onder de € 25 blijft, er sprake is van de kleinegeschenkenregeling en dus van onbelast loon. Dat is niet het geval. Het moet immers (allereerst) een geschenk zijn zonder verband met de dienstbetrekking. Zodra een geschenk wordt gegeven op grond van de werkgever-werknemersrelatie geldt dit als loon, ook bij een waarde onder de € 25.

Uitkering bij jubileum van 25 en 40 jaar is onbelast

Een jubileumuitkering bij 25 en 40 jaar diensttijd mag een werkgever overigens wel onbelast geven, zonder dat hij daar de vrije ruimte voor hoeft aan te spreken. Hij mag de uitkering ook op een later moment dan het bereiken van het jubileum onbelast uitdelen, maar niet eerder.