Bonus tot € 2.400 ook in 2016 in vrije ruimte

De aanscherping van het gebruikelijkheidscriterium, die per 2016 in werking treedt, heeft geen gevolgen voor een onbelaste uitkering van een bonus tot € 2.400. Dit bedrag mag u, via de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR), zonder aanvullende voorwaarden aan werknemers uitkeren.

29 oktober 2015 | Door redactie

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft aangegeven dat de geplande verduidelijking van het gebruikelijkheidscriterium geen gevolgen heeft voor de regel die nu in het Handboek Loonheffingen 2015 wordt genoemd. Het gaat om de bepaling over de gebruikelijkheidstoets van de WKR. In deze passage staat dat de Belastingdienst vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen van maximaal € 2.400 per werknemer per jaar in ieder geval als gebruikelijk beschouwt. De fiscus toetst tot dit bedrag dus niet of het wel echt om gebruikelijke voorzieningen gaat.

Doelmatigheidsgrens blijft bestaan

In de Nota naar aanleiding van verslag over Overige fiscale maatregelen 2016 geeft Wiebes aan dat deze zogenoemde doelmatigheidsgrens door de aangescherpte regels niet verandert. Dat betekent in de praktijk dat u ook een bonus tot € 2.400 per werknemer per jaar in de vrije ruimte kunt onderbrengen. De aanscherping van het gebruikelijkheidscriterium is bedoeld om tariefarbitrage te voorkomen.