Bonus van € 2.400 blijft mogelijk onder WKR

28 oktober 2015 | Door redactie

Ook in 2016 mag u via de vrije ruimte van de werkkostenregeling € 2.400 zonder aanvullende voorwaarden aan werknemers uitdelen. De aanscherping van het gebruikelijkheidscriterium van de WKR die op Prinsjesdag werd aangekondigd, heeft geen gevolgen voor deze optie.

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft aangegeven dat de geplande verduidelijking van het gebruikelijkheidscriterium (tool) geen gevolgen heeft voor de regel die nu in het Handboek Loonheffingen 2015 wordt genoemd. Daar staat in de passage over de gebruikelijkheidstoets van de werkkostenregeling dat de Belastingdienst vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen van maximaal € 2.400 per werknemer per jaar in ieder geval als gebruikelijk beschouwt. De fiscus toetst tot dit bedrag dus niet of het wel echt om gebruikelijke voorzieningen gaat.

Doelmatigheidsgrens blijft bestaan

 In de Nota naar aanleiding van verslag over Overige fiscale maatregelen 2016 (pdf) geeft Wiebes aan dat deze zogenoemde doelmatigheidsgrens door de aangescherpte regels niet verandert. Dat betekent in de praktijk dat u ook een bonus tot € 2.400 per werknemer per jaar in de vrije ruimte kunt onderbrengen. De aanscherping van het gebruikelijkheidscriterium is bedoeld om tariefarbitrage te voorkomen.