Concernregeling WKR? Niet zomaar hogere vrije ruimte!

2 december 2021 | Door redactie

Organisaties die de concernregeling voor de werkkostenregeling (WKR) toepassen, kunnen soms niet optimaal profiteren van de tijdelijke verruiming van de vrije ruimte in 2021. Zij mogen namelijk maar één keer het hogere percentage van 3% gebruiken voor het berekenen van de vrije ruimte. Dit percentage geldt namelijk per organisatie en een concern is in de ogen van de fiscus één organisatie.

Sinds 1 januari 2020 zijn de regels voor de vrije ruimte aangepast: werkgevers krijgen dan over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom van hun organisatie een vrije ruimte van 1,7%. In verband met de coronacrisis werd dit percentage in 2020 en 2021 tijdelijk verhoogd naar 3,0%. In 2021 geldt over de rest van de loonsom een percentage van 1,18%. Voor organisaties die de zogenoemde concernregeling toepassen, geldt deze regel voor het hele concern: zij profiteren dus mogelijk niet optimaal. 

Verschil kan gigantisch zijn

Als een concern bijvoorbeeld bestaat uit vier onderdelen die allemaal een fiscale loonsom van € 1.000.000 hebben, werkt de vrije ruimte als volgt:

  • Als het concern de concernregeling niet toepast, is de vrije ruimte 3% over de eerste € 400.000 van elk onderdeel (€ 12.000) en 1,18% over de overige € 600.000 (€ 7.080). Voor alle concernonderdelen bij elkaar is dat dus € 76.320.
  • Als het concern de concernregeling wél toepast, is de vrije ruimte 3% over de eerste € 400.000 van het hele concern (€ 12.000) en 1,18% over de overige € 3.600.000 (€ 42.480). De totale vrije ruimte is dan dus € 54.480.
  • Het verschil is in dit voorbeeld dus € 21.840 aan vrije ruimte in 2021. Als het concern daarover 80% eindheffing moet afrekenen, kost dat € 17.472 aan eindheffing. 

Een werkgever moet uiterlijk bij de aangifte loonheffingen over het tweede tijdvak van 2022 beslissen of hij over 2021 de concernregeling wil toepassen.

Concernregeling WKR niet altijd toepassen

Werkgevers mogen de concernregeling voor de werkkostenregeling toepassen als alle deelnemende concernonderdelen het hele kalenderjaar een concern vormen. Deze concernregeling voor vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen moet niet verward moet worden met de fiscale eenheid. Er is sprake van een concern voor de WKR als: 

  • Een werkgever een belang van ten minste 95% in een andere werkgever heeft.
  • Een andere werkgever een belang van ten minste 95% in een werkgever heeft.
  • Een derde een belang heeft van ten minste 95% in een werkgever en daarnaast een belang van ten minste 95% in een andere werkgever.