Correcties WKR in Handboek Loonheffingen

18 oktober 2011 | Door redactie

Alle regelgeving rond loonheffingen is terug te vinden in het Handboek Loonheffingen. Zeker met een overstap op de werkkostenregeling (WKR) in het vooruitzicht is het Handboek een handig naslagwerk. Helaas sluipen er ieder jaar weer een paar fouten in het Handboek. Ook dit jaar heeft de Belastingdienst de nodige correcties doorgevoerd, vooral in de passages over de WKR.

In de alinea over de WKR staat nu dat de verstrekking van een mobiele telefoon en dergelijke communicatiemiddelen onbelast is bij meer dan 10% zakelijk gebruik. Maar ‘verstrekking’ moet zijn ‘terbeschikkingstelling’. Bij een terbeschikkingstelling blijft het communicatiemiddel eigendom van uw organisatie. De verstrekking van telefoons – waarbij de medewerker zelf eigenaar wordt van het toestel – is net als een vergoeding gewoon belast loon. De werkgever kan de vergoeding of verstrekking wel als eindheffingsloon in de forfaitaire ruimte opnemen, zodat de medewerker er in elk geval geen belasting over hoeft te betalen.

Fout bij verhuursituatie auto

Een andere fout staat in paragraaf 19.10.2 bij de alinea over de WKR. Hier staat dat er sprake is van een verhuursituatie als de medewerker de auto van de zaak in zijn garage zet. Dit kan de werkgever dan compenseren door de medewerker een onbelaste vergoeding te geven. Maar dit is niet juist. Het gaat alleen om een verhuursituatie als hij de garage uitsluitend voor het parkeren van de auto van de zaak gebruikt. Heeft de medewerker ook andere spullen in de garage opgeborgen, dan is er geen verhuursituatie en geldt de vergoeding als loon. Ook in dit geval kan de werkgever de vergoeding nog wel in de vrije ruimte opnemen.

Medewerkers informeren

Houd dus rekening met deze correcties in de regelgeving als medewerkers u om informatie komen vragen. Attendeer eventueel ook uw werkgever op de fouten in het Handboek Loonheffingen.