Cursus stoppen met roken mag vaker onbelast

27 februari 2015 | Door redactie

Nu het jaar twee maanden oud is en de meeste goede voornemens gesneuveld zijn, kunnen de rokers in uw organisatie wel een steuntje in de rug gebruiken om van het roken af te komen. Dan is het goed om te weten dat uw werkgever onder voorwaarden onbelast een cursus stoppen met roken voor hen kan betalen.

Uw organisatie moet per dit jaar de werkkostenregeling aanhouden voor vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers, maar een cursus stoppen met roken kan nog steeds onbelast blijven. Een cursus stoppen met roken kan namelijk een arbovoorziening zijn en – zoals u in het bericht ‘Ook vergoeding van arbovoorzieningen onbelast’ al kon lezen – de werkgever kan arbovoorzieningen onder voorwaarden onbelast uitdelen.

Twee voorwaarden aan onbelaste cursus stoppen met roken

Om een cursus stoppen met roken die u aan de medewerkers aanbiedt, onbelast te kunnen laten, moet hij aan twee voorwaarden voldoen:

  • De cursus is onderdeel van het arboplan van uw organisatie.
  • De werkgever heeft het initiatief genomen voor de cursus.

Cursus stoppen met roken hoeft niet meer op de werkplek

Tot en met 2014 kon uw organisatie een cursus stoppen met roken onder de werkkostenregeling alleen onbelast ter beschikking stellen. De vergoeding van zo’n cursus was belast bij de werknemer of moest in de vrije ruimte worden gestopt. Een andere eis die per 2015 is komen te vervallen, is dat de cursus geheel of gedeeltelijk op de werkplek moet worden gegeven.