De vrije ruimte voor eind 2015 invullen

12 oktober 2015 | Door redactie

Onder de werkkostenregeling (WKR) is het mogelijk om 1,2% van de totale fiscale loonsom te besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. Dit doet u door deze uitgaven onder te brengen in de vrije ruimte. Veel ondernemingen hebben deze ruimte op dit moment nog niet helemaal gevuld. U doet er dan ook verstandig aan om het laatste kwartaal van dit jaar te gebruiken om optimaal gebruik te maken van de vrije ruimte.

Door de WKR hebben ondernemingen veel vrijheid gekregen over hun vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers, maar u moet binnen het budget zien te blijven. Uit nationaal onderzoek in opdracht van adviesbureau FiscFree blijkt dat ondernemingen met meer dan tien werknemers in totaal een half miljard van het budget uit de WKR ongebruikt laten. Omgerekend naar één onderneming gaat het om 14% tot 18% van de vrije ruimte.

Rekenen op 80% eindheffing

Overschrijding van de vrije ruimte leidt tot het betalen van 80% eindheffing over het bedrag waarmee u deze ruimte te boven gaat. Toch is te voorzichtig zijn ook niet per se handig: het is zonde als u een vergoeding of verstrekking tot het loon van de werknemer rekent en er dus werkgeverslasten over moet betalen, terwijl u deze ook voor alle partijen onbelast had kunnen uitdelen. 

Geplande vergoedingen en verstrekkingen

Weet u zeker dat u de vrije ruimte van uw onderneming optimaal benut? Om daar achter te komen, moet u allereerst bepalen hoe groot de vrije ruimte precies is (tool). Daarna kunt u achter de schermen toetsen of u nog ruimte over heeft. Dit kan volgens verschillende methodes (tools). Mocht blijken dat u de vrije ruimte nog niet geheel heeft benut, bekijk dan goed of u in de laatste maanden van dit jaar nog vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers gepland heeft die u kunt onderbrengen in de vrije ruimte.