Definitieve invoering WKR toch nog uitgesteld?

11 februari 2013 | Door redactie

Per 1 januari 2014 zou de werkkostenregeling (WKR) definitief ingevoerd worden, maar het ziet er naar uit dat de verplichte invoering van de WKR uitgesteld wordt. Staatssecretaris Weekers van Financiën wil namelijk een aantal knelpunten in de regeling oplossen.

Met de komst van de werkkostenregeling moeten ondernemingen minder administratieve lasten krijgen door de versoepeling van de vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers, zoals een bedrijfsfiets. De WKR is al sinds 1 januari 2011 van kracht, daarbij is echter afgesproken dat ondernemingen tot eind 2013 de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen mogen hanteren. Per 1 januari 2014 zou de WKR verplicht worden voor iedere onderneming.

Knelpunten oplossen voor overgang op WKR

Deze overgangsregeling blijft waarschijnlijk toch nog langer van kracht. Er zijn namelijk een aantal knelpunten in de WKR – onder meer als gevolg van de invoering van het uniform loonbegrip – die opgelost moeten worden, voordat ondernemingen verplicht overgaan op de WKR.

Laat ondernemingen zelf kiezen

Daarnaast zijn werkgevers niet erg enthousiast over de werkkostenregeling, zoals ook al uit de evaluaties van het ministerie van Financiën is gebleken. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland willen het oude en het nieuwe regime graag voor onbepaalde tijd naast elkaar laten bestaan. Zo kan iedere onderneming de keuze maken die voor haar het beste uitpakt.