Denk aan de nieuwe bedragen voor maaltijden

29 december 2011 | Door redactie

De nieuwe normbedragen voor 2012 voor niet of nauwelijks zakelijke maaltijden zijn bekend. Als uw werknemers bijvoorbeeld dagelijks in het bedrijfsrestaurant lunchen, geldt dat u een normbedrag tot het loon moet rekenen. Een maaltijd met een meer dan bijkomstig zakelijk belang mag u wel onbelast vergoeden of verstrekken.

Alleen maaltijden die (nagenoeg) zakelijk zijn, zoals maaltijden tijdens overwerk, bij dienstreizen of zakenbesprekingen buiten de werkplek, kunnen onbelast blijven. U mag de werkelijke kosten vergoeden of aansluiten bij de normbedragen voor maaltijden in bedrijfskantines. Is de maaltijd niet zakelijk, dan moet u bij een verstrekking ervan een normbedrag tot het loon van de werknemer rekenen. Bij een vergoeding moet u de werkelijke kosten tot het loon rekenen.

Normbedragen maaltijden

In 2012 zijn de normbedragen voor belaste kantinemaaltijden:

  • € 2,25 voor een ontbijt (2011: € 2,20);
  • € 2,25 voor een koffiemaaltijd (2011: € 2,20);
  • € 4,30 voor een warme maaltijd (2011: € 4,25).

U mag er ook voor kiezen om hierover eindheffing toe te passen voor bezwaarlijk te individualiseren loon. U moet dan het tabeltarief hanteren. Een eventuele eigen bijdrage van werknemers voor de belaste kantinemaaltijd mag u altijd in mindering brengen op het normbedrag, maar niet verder dan tot € 0.

Maaltijden en werkkostenregeling

Als u volgend jaar de werkkostenregeling al toepast, geldt voor alle belaste kantinemaaltijden een normbedrag van € 2,95. De werkkostenregeling maakt niet langer onderscheid tussen de verschillende soorten maaltijden. Als u de maaltijd als eindheffingsloon onderbrengt in de vrije ruimte, hoeft u de maaltijden niet per werknemer te administreren. Het is voldoende om het totale aantal maaltijden van de werknemers bij te houden.