Door noodzakelijkheidscriterium minder regels?

26 juni 2013 | Door redactie

Actal heeft op verzoek van staatssecretaris Weekers van Financiën advies gegeven over de plannen voor de vereenvoudiging van de werkkostenregeling. De invoering van het noodzakelijkheidscriterium kan de administratieve rompslomp verminderen, maar door de vaagheid over de grenzen van noodzakelijkheid ook juist voor extra gedoe zorgen.

In de berichten ‘U mag weer meedenken over de WKR’ en ‘Geef vóór 17 mei uw mening over de WKR’ kon u al lezen over de plannen van het kabinet voor de vereenvoudiging van de werkkostenregeling (WKR). Voordat de WKR voor alle ondernemingen verplichte kost wordt, moet de regelgeving namelijk versimpeld worden. Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft niet alleen input gevraagd aan ondernemingen, hij heeft zijn plannen ook voorgelegd aan het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal), die inmiddels advies (pdf) heeft uitgebracht.

Noodzakelijkheidscriterium is kans voor minder regeldruk

Actal vindt de invoering van een noodzakelijkheidscriterium – waarmee werkgevers kunnen beoordelen of een vergoeding of verstrekking tot het belastbaar loon behoort – in principe een goed idee. Er is nog geen wetsvoorstel dat Actal kan toetsen op praktische haalbaarheid, maar op basis van de verkenning geeft het college aan dat de introductie van noodzakelijkheid als criterium een kans is voor het verminderen van de regeldruk. Als een vergoeding of verstrekking volgens de werkgever noodzakelijk is voor het werk, zou hij er immers geen administratie meer voor hoeven bij te houden. Om te bepalen of een vergoeding of verstrekking noodzakelijk is, is bovendien geen kennis van de fiscale regels voor de loonheffingen nodig.

Verschillen van inzicht over grenzen noodzakelijkheidscriterium

Volgens Actal is dit meteen ook het belangrijkste risico. Het is immers niet altijd duidelijk of een vergoeding of verstrekking noodzakelijk is in een specifieke situatie. Er zullen altijd verschillen van inzicht ontstaan tussen werkgevers, hun financiële adviseurs en toezichthouders. Dit kan leiden tot rechtszaken, die uiteindelijk alsnog de grenzen afbakenen. Dit is echter niet de bedoeling. Er moet dus een manier worden gevonden om duidelijk te maken wat als noodzakelijk wordt gezien, bijvoorbeeld door het loonbegrip zo bij te stellen dat het beter aansluit op de werkelijkheid van vandaag de dag.