Door thuiswerken geen kantinemaaltijd? Geen normbedrag

Met het thuiswerken door de coronamaatregelen zijn ook veel bedrijfskantines gesloten. De werkgever hoeft daardoor (tijdelijk) geen normbedrag meer tot het loon te rekenen voor het voordeel van verstrekte kantinemaaltijden.

30 maart 2020 | Door redactie

Nu werknemers door de coronamaatregelen tijdelijk thuis aan de keukentafel lunchen, is er geen voordeel voor deze werknemers en kan het normbedrag voor maaltijden in de bedrijfskantine achterwege worden gelaten. Voor een verstrekte maaltijd in de bedrijfskantine moet de werkgever in 2020 € 3,35 tot het loon van de werknemer rekenen of aanwijzen als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte. Dit normbedrag staat gemeld in de tweede uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2020. Het doet er niet toe of het gaat om een ontbijt, lunch of diner.

Geen afzonderlijke administratie

Als de werkgever de maaltijden onderbrengt in de vrije ruimte van de werkkostenregeling, is het niet nodig om de maaltijden per werknemer te administreren. Het is voldoende om de maaltijden van alle werknemers bij elkaar op te tellen en dit aantal te vermenigvuldigen met het normbedrag. Als de werknemers een eigen bijdrage betalen voor de maaltijden, komt deze in mindering op het normbedrag. Het resterende bedrag mag daardoor niet lager dan nul worden.

Normbedrag hanteren bij zakelijk belang niet nodig

Als de maaltijd voornamelijk een zakelijk karakter heeft (bijvoorbeeld bij overwerk of bij een zakelijke bespreking met klanten), kan deze helemaal onbelast blijven. Voor de vergoeding van de maaltijd van de werknemer geldt dan een gerichte vrijstelling (tool). De kosten van de maaltijd van klanten vallen onder intermediaire kosten.