Einde nihilwaardering bij lening voor woning?

17 april 2014 | Door redactie

De onbelaste rentekorting bij een personeelslening voor aankoop of verbouwing van de eigen woning heeft waarschijnlijk zijn langste tijd gehad. Minister Dijsselbloem van Financiën wil de nihilwaardering per 1 januari 2015 aanpassen.

In het Belastingplan 2015 dat op Prinsjesdag wordt gepresenteerd, wil Dijsselbloem de fiscale behandeling van de rentekorting bij personeelsleningen voor de eigen woning herzien.
Als een werknemer een lening van uw onderneming krijgt die hij gebruikt voor het kopen, onderhouden of verbouwen van zijn eigen woning, hoeft u het rentevoordeel dat hij daardoor heeft, nu onder voorwaarden niet tot zijn loon te rekenen. Voor deze regeling is ooit gekozen omdat de werknemer het rentevoordeel dat bij het loon geteld zou moeten worden vervolgens in zijn aangifte inkomstenbelasting tegen hetzelfde tarief weer kon aftrekken als kosten voor de eigen woning. Per saldo leverde het belasten van dit rentevoordeel voor de schatkist dus niets op.

Belasten van rentekorting heeft gevolgen voor belastinginkomsten

Inmiddels is er echter het één en ander veranderd in de eigenwoningregeling. In bepaalde gevallen is het tarief voor de aftrek van de rente in de inkomstenbelasting niet hetzelfde als in de loonbelasting zou worden gehanteerd. Dat betekent dat het belasten van de rentekorting voor de eigen woning nu wel gevolgen kan hebben voor de belastinginkomsten.

Onbelast rentevoordeel blijft onder werkkostenregeling mogelijk

Als de nihilwaardering van het rentevoordeel van personeelsleningen voor de woning wordt afgeschaft, kunt u dit voordeel voor de werknemer natuurlijk nog wel onderbrengen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Op die manier is het voor de werknemer hoe dan ook onbelast en voor uw onderneming ook, zolang u hiermee binnen 1,5% van de fiscale loonsom blijft.