Einde nihilwaardering bij lening voor woning

10 juni 2015 | Door redactie

Het ziet ernaar uit dat u werknemers binnenkort geen onbelaste lening meer kunt geven voor hun woning. In de Fiscale verzamelwet 2015 wordt voorgesteld om de nihilwaardering die dit mogelijk maakt te schrappen.

Momenteel kunt u werknemers een lening geven voor de aankoop of verbetering van hun eigen woning, zonder dat u het rentevoordeel bij het loon moet tellen of in de vrije ruimte moet stoppen. Hier kent de werkkostenregeling namelijk een nihilwaardering voor. In de praktijk komen zulke leningen vooral voor in de financiële sector.
Geeft u zo’n lening aan een werknemer met een hoog inkomen, dan zal dit hem hoe langer hoe meer voordeel opleveren. Dit komt doordat de eigenwoningrenteaftrek in de inkomstenbelasting sinds 2014 stapsgewijs wordt afgebouwd. Volgens staatssecretaris Wiebes van Financiën is dit toenemende rentevoordeel ongewenst. Daarom staat in de Fiscale verzamelwet 2015 dat de nihilwaardering voor het rentevoordeel van de eigenwoninglening per 2016 komt te vervallen.

Rentevoordeel mag ook niet in de vrije ruimte

Ook komt er een nieuwe regel die stelt dat u het rentevoordeel dat de werknemer door de lening geniet, niet mag aanwijzen als eindheffingsbestanddeel. U kunt dit rentevoordeel  – dat u zelf moet vaststellen door het verschil te nemen tussen de rente die u aan de werknemer berekent en de marktrente voor een vergelijkbare lening – dus niet in de vrije ruimte onderbrengen. U zult het voordeel dan als loon van de werknemer moeten behandelen. Dat betekent dat uw onderneming er ook werkgeversheffing Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen over verschuldigd is.

Nihilwaardering voor de fiets blijft bestaan

De Fiscale verzamelwet 2015 ligt momenteel bij de Tweede Kamer voor behandeling. Als deze maatregel is doorgevoerd, is het rentevoordeel van een personeelslening alleen nog op nihil gewaardeerd als de werknemer de lening  gebruikt voor het aanschaffen van een fiets, elektrische fiets of elektrische scooter.