Evaluatie werkkostenregeling van start

23 maart 2012 | Door redactie

Om een goed beeld te krijgen van wat uw bv vergoedt en verstrekt, doet het ministerie van Financiën momenteel onderzoek naar de werkkostenregeling (WKR) bij bedrijven en organisaties. Staatssecretaris Weekers wil met deze evaluatie te weten komen wat er verbeterd of versimpeld kan worden binnen de WKR. Zo hebben de uitkomsten na een eerdere evaluatie geleid tot het plan om het forfait in 2013 te verruimen van 1,4% naar 1,6%.

Na de tussenevaluatie in 2011 was staatssecretaris Weekers van plan om in 2013 een grote evaluatie uit te voeren van de WKR. Deze evaluatie is vervroegd naar dit jaar, zodat de regeling waar nodig tijdig kan worden aangepast om beter aan te sluiten op de praktijk. Per 1 januari 2014 bent u verplicht de WKR toe te passen als u tegen die tijd nog niet bent overgestapt. Bent u al wel overgestapt, dan heeft u de mogelijkheid om eventuele knelpunten aan te geven. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek zou de werkkostenregeling namelijk aangepast kunnen worden, bijvoorbeeld door het aantal gerichte vrijstellingen te verminderen of de vrije ruimte (verder) te vergroten. Daarnaast wordt er in de wandelgangen gesproken over toepassing van de WKR op concernniveau in plaats van per inhoudingsplichtige.

Voorlichtingsbijeenkomsten van de Belastingdienst

De Belastingdienst en de werkgeversorganisaties zijn inmiddels begonnen met voorlichtingsbijeenkomsten over de evaluatie. Hoe meer werkgevers er meedoen aan het onderzoek, hoe beter. Alleen op die manier kan er immers een goed beeld ontstaan van wat ondernemingen allemaal aan hun werknemers vergoeden en verstrekken.