Fiscaal voordelig naar de prepensioencursus

31 augustus 2015 | Door redactie

De werkkostenregeling (WKR) bevat een gerichte vrijstelling voor het onderhouden en verbeteren van kennis en vaardigheden, bijvoorbeeld voor het volgen van een cursus. Voorwaarde is wel dat deze cursus noodzakelijk is voor het werk. De prepensioencursus valt ook onder deze gerichte vrijstelling. Het voordeel van de gerichte vrijstelling is, dat de onbelaste vergoeding of verstrekking niet ten koste gaat van de vrije ruimte.

Een prepensioencursus is een cursus die werknemers voorbereidt op hun pensioen. U mag deze cursus onbelast vergoeden en verstrekken. Deze mogelijkheid vervalt als de prepensioencursus een recreatief karakter heeft.Dit is niet altijd even eenvoudig te beoordelen. U doet er dan ook verstandig aan om de cursus te laten checken door de Belastingdienst, zodat er duidelijkheid bestaat over de fiscale behandeling.

Als de gerichte vrijstelling niet geldt, is sprake van loon

Geldt de gerichte vrijstelling niet, dan is de vergoeding of verstrekking loon voor de werknemer. U kunt dat loon wel als eindheffingsloon aanwijzen en ten laste van de vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom van de onderneming brengen. De vergoeding of verstrekking is dan toch onbelast voor de werknemer. Uw onderneming betaalt alleen 80% eindheffing voor zover de vrije ruimte na afloop van het jaar overschreden is.