Fiscale verzamelwet 2015 gepubliceerd

15 juni 2015 | Door redactie

Sinds 2010 is er ieder jaar een tussentijds wetsvoorstel met fiscale maatregelen: de Fiscale verzamelwet. Met deze halfjaarlijkse update kan de regering de behandeling van fiscale wetsvoorstellen verspreiden over het gehele jaar. Onlangs is de Fiscale verzamelwet 2015 gepubliceerd. Uit dit voorstel blijkt dat u werknemers waarschijnlijk per 2016 geen onbelaste lening meer kunt geven voor hun woning. In de praktijk komt dit vooral voor in de financiële sector.

Eén van deze aanpassingen uit de Fiscale verzamelwet 2015 heeft betrekking op het verstrekken van een onbelaste lening aan werknemers. Momenteel kunt u werknemers een lening geven voor de aankoop of verbetering van hun eigen woning, zonder dat u het rentevoordeel bij het loon moet tellen of in de vrije ruimte moet stoppen. Hier kent de werkkostenregeling een nihilwaardering voor.

De werkkostenregeling kent een nihilwaardering

Als u een onbelaste lening aan een werknemer met een hoog inkomen geeft, zal dit hem hoe langer hoe meer voordeel opleveren. Dit komt doordat de eigenwoningrenteaftrek in de inkomstenbelasting sinds 2014 stapsgewijs wordt afgebouwd. Volgens staatssecretaris Wiebes van Financiën is dit toenemende rentevoordeel ongewenst. Daarom staat in de Fiscale verzamelwet 2015 (pdf) dat de nihilwaardering voor het rentevoordeel van de eigenwoninglening per 2016 komt te vervallen. Ook komt er een nieuwe regel die stelt dat u het rentevoordeel dat de werknemer door de lening geniet, niet mag aanwijzen als eindheffingsbestanddeel. U kunt dit straks dus niet in de vrije ruimte onderbrengen. U zult het voordeel dan als loon van de werknemer moeten behandelen. Dat betekent dat uw onderneming er ook werkgeversheffing Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen over verschuldigd is. De Fiscale verzamelwet 2015 ligt momenteel bij de Tweede Kamer voor behandeling. Als deze maatregel is doorgevoerd, is het rentevoordeel van een personeelslening alleen nog op nihil gewaardeerd als de werknemer de lening gebruikt voor het aanschaffen van een fiets, elektrische fiets of elektrische scooter.