Fiscus geeft duidelijkheid over personeelsuitje

26 maart 2015 | Door redactie

De Belastingdienst heeft onlangs aangegeven toch anders te oordelen over personeelsuitjes onder de werkkostenregeling (WKR). Eerder leek er meer ruimte te zijn om externe personeelsuitjes onbelast te houden.

Onlangs kon u lezen dat in sommige gevallen een personeelsuitje buiten de werkplek onbelast kon blijven onder de WKR. Een belangrijke voorwaarde was dat het personeelsuitje in het kader van de dienstbetrekking zou plaatsvinden. Vanwege het zakelijke karakter zou u dan de kosten kunnen scharen onder de gerichte vrijstelling voor reiskosten en kosten van tijdelijk verblijf voor de dienstbetrekking. De Belastingdienst heeft hierover onlangs een iets ander standpunt aangegeven. 

Belastingdienst beoordeelt invulling externe activiteit

Voor het beoordelen van de externe activiteit kijkt de Belastingdienst naar de invulling van het programma .Bij een studiedag is het bijvoorbeeld duidelijk dat het gaat om een zakelijke aangelegenheid. Voor deze kosten geldt dan een gerichte vrijstelling. Eventuele kosten voor de lunch en reiskosten horen bij die dag en kunt u daarom onbelast aan de werknemer verstrekken. Geeft u aan het einde van de dag echter een feest, dan is dat een aparte activiteit met vooral een consumptief karakter. Het zakelijke karakter ontbreekt hierbij, waardoor u de kosten tot het loon van de werknemer moet rekenen. Tot deze kosten horen bijvoorbeeld ook de kosten voor het lopend buffet en de consumpties. U kunt deze kosten belasten bij de werknemer of aanwijzen als eindheffingsloon en in de vrije ruimte laten vallen.