Fiscus wijzigt mening over bedrijfsuitjes

23 maart 2015 | Door redactie

De fiscus heeft bij het beantwoorden van de vragen uit een recent webinar meteen van de gelegenheid gebruikgemaakt om haar uitspraken over personeelsfeestjes op een externe locatie bij te werken. Geeft u aan het einde van een studiedag echter een feest, dan is dat een aparte activiteit met vooral een consumptief karakter.

In het bericht ‘Personeelsuitje onder de WKR voordelig?’ kon u lezen over de fiscale behandeling van personeelsfeesten of -uitjes. Tijdens een recent webinar had de Belastingdienst aangegeven dat een personeelsfeest wel degelijk zakelijk is, omdat dit plaatsvindt in het kader van de dienstbetrekking. Hierdoor leek het erop dat u voor een personeelsfeestje of -uitje minder kosten ten laste van de vrije ruimte hoefde te brengen om het onbelast te laten zijn voor de werknemer.

Het uitgangspunt is een bedrijfsuitje na een studiedag

In het bericht ‘Meer duidelijkheid over de WKR’ kon u al lezen dat de fiscus onlangs de antwoorden op 66 vragen uit het webinar online heeft gezet. In deze beantwoording neemt de fiscus een iets ander standpunt in over de fiscale behandeling van het feest na een studiedag. Voor het beoordelen van de externe activiteit kijkt de Belastingdienst naar de invulling van het programma. Bij een studiedag is het bijvoorbeeld duidelijk dat het gaat om een zakelijke aangelegenheid. Voor deze kosten geldt een gerichte vrijstelling. Eventuele kosten voor de lunch en reiskosten horen bij die dag en kunt u daarom onbelast aan de werknemer verstrekken.

U kunt de kosten ook als eindheffingsloon aanmerken

Geeft u aan het einde van de dag echter een feest, dan is dat een aparte activiteit met vooral een consumptief karakter. Het zakelijke karakter ontbreekt hierbij, waardoor u de kosten tot het loon van de werknemer moet rekenen. Tot deze kosten horen bijvoorbeeld ook de kosten voor het lopend buffet en de consumpties. U kunt er ook voor kiezen om deze kosten als eindheffingsloon aan te merken en ten laste van de vrije ruimte te brengen.

Dringende vragen over de WKR?

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de WKR, dan kunt u deze als Premium-abonnee ook gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!