Fit zijn op kosten van de baas kan loon zijn!

7 maart 2012 | Door redactie

U kunt onder voorwaarden onbelast bedrijfsfitness verstrekken of vergoeden aan een werknemer. Voldoet u niet aan deze voorwaarden dan is sprake van belast loon voor de werknemer. In de regeling van 2005 was opgenomen dat het sporten geheel of nagenoeg geheel moest hebben plaatsgevonden gedurende de werktijd. De werkgever kon dat in deze zaak niet aannemelijk maken, zodat dus sprake was van belast loon.

In deze zaak ging het om een eenmanszaak met enkele werknemers in dienst. De werknemers konden gebruikmaken van een fitnessabonnement voor een sportschool. Het gebruik van het fitnessabonnement was mogelijk binnen en buiten werktijd. De Belastingdienst merkte de factuur van de sportschool op tijdens een boekenonderzoek. De inspecteur legde een naheffingsaanslag op, omdat er volgens hem geen sprake was van bedrijfsfitness. Het gerechtshof in Amsterdam moest uiteindelijk bepalen of sprake was van bedrijfsfitness.

Bedrijfsfitness tijdens werktijd

Het gerechtshof stelde dat voor het onbelast verstrekken van bedrijfsfitness de eenmanszaak aan een aantal voorwaarden moest voldoen. De bedrijfsfitness moest geheel of nagenoeg geheel plaatsvinden gedurende de werktijd en openstaan voor alle of nagenoeg alle werknemers. De regeling stond wel open voor alle werknemers, maar het was onduidelijk of de bedrijfsfitness geheel of nagenoeg geheel tijdens werktijd plaatsvond. De ondernemer kon dat niet aannemelijk maken en daarnaast hield hij ook geen toezicht op het gebruik van het fitnessabonnement. De fiscus mocht het fitnessabonnement dan ook tot het loon rekenen.
In de huidige regeling is niet meer opgenomen dat het sporten geheel of nagenoeg geheel gedurende de werktijd moet plaatsvinden!
Gerechtshof Amsterdam, 9 februari 2012, LJN: BV6310