Fout normbedrag Handboek Loonheffingen 2016

23 februari 2016 | Door redactie

Het normbedrag voor een maaltijd in de bedrijfskantine staat verkeerd in het Handboek Loonheffingen 2016. Het juiste bedrag is € 3,25. Werkgevers moeten dit bedrag gebruiken als zij voor werknemers een maaltijd regelen in de bedrijfskantine.

In het Handboek Loonheffingen 2016 (tool) staat in paragraaf 20.3.1 per abuis een aantal keer het normbedrag voor maaltijden in een bedrijfskantine van 2015, namelijk € 3,20. Het juiste bedrag is in 2016 echter € 3,25 per werknemer per maaltijd. In de tabel achter in de pdf van het Handboek Loonheffingen 2016 staat wel het correcte normbedrag.
Uw organisatie kan dit bedrag per maaltijd tot het loon van de werknemer rekenen of onderbrengen in de vrije ruimte (tool). Het maakt hierbij niet uit of het gaat om een ontbijt, lunch of diner.

Eigen bijdrage in mindering brengen

Als werknemers een eigen bijdrage betalen voor een maaltijd, kan de werkgever dat bedrag in mindering brengen op het normbedrag. Betaalt een werknemer bijvoorbeeld € 2,25 voor een maaltijd, dan hoeft de werkgever nog maar € 1 bij zijn loon te tellen of onder te brengen in de vrije ruimte. Het te belasten bedrag mag nooit negatief worden.
Kiest een werkgever ervoor om de maaltijden onder te brengen in de vrije ruimte, dan hoeft hij niet per werknemer bij te houden hoeveel maaltijden hij gekregen heeft. Het totaalaantal maaltijden is dan het enige wat van belang is. Het bedrag dat ten laste van de vrije ruimte komt, is dan dit totaalaantal vermenigvuldigd met het normbedrag van € 3,25.