Geef vóór 17 mei uw mening over de WKR

5 april 2013 | Door redactie

De kortgeleden aangekondigde internetconsultatie ‘Verkenning verbetering van en draagvlak voor de werkkostenregeling’ staat online. U kunt tot 17 mei uw visie geven op de toekomst van de WKR.

U kon in het bericht ‘U mag weer meedenken over de WKR’ al lezen dat er een nieuwe internetconsultatie op stapel stond om vast te stellen of er voldoende draagvlak is voor verdere verbeteringen en vereenvoudigingen van de werkkostenregeling (WKR). Inmiddels staat de consultatie Verkenning verbetering van en draagvlak voor de werkkostenregeling online.

U kunt reageren op drie onderdelen van de verkenning

De verkenning is in drie delen gesplitst.

  1. De introductie van het zogenoemde noodzakelijkheidscriterium, dat ervoor zorgt dat voorzieningen volledig onbelast mogen blijven zolang de werknemer ze redelijkerwijs voor zijn werk nodig heeft.
  2. Mogelijke gerichte aanpassingen van de regeling binnen de bestaande kaders van de WKR.
  3. Administratieve verbeteringen van de werkkostenregeling, bijvoorbeeld door de financiële administratie en loonadministratie beter op elkaar te laten aansluiten.

U kunt op elk van deze onderdelen reageren. Dit kan tot 17 mei 2013.

Leidt het noodzakelijkheidscriterium tot een betere regeling?

Met de internetconsultatie wil de regering inzicht krijgen of het noodzakelijkheidscriterium leidt tot een begrijpelijkere en beter uitvoerbare regeling. Ook moet duidelijk worden op welke punten werkgevers behoefte hebben aan verbeteringen van de regeling en welke verbeteringen ze wel een verlaging van het percentage van de vrije ruimte waard vinden. Tot slot moet de consultatie ideeën opleveren voor het oplossen van eventuele geconstateerde tekortkomingen in de verkenning.