Geen keuze, maar verplicht in de vrije ruimte

27 augustus 2015 | Door redactie

Verstrekt u onder de werkkostenregeling (WKR) een kerstpakket of bovenmatige vergoeding voor producten uit eigen bedrijf aan gepensioneerde ex-werknemers, dan moet u die altijd onderbrengen in de vrije ruimte.

Onder de WKR heeft u niet altijd een keuze om belaste vergoedingen of verstrekkingen bij de werknemer als loon te verwerken of om ze onder te brengen in de vrije ruimte. Bij sommige loonbestanddelen verplicht de WKR u om deze als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte te brengen. Dit is aan de orde bij de volgende vormen van loon aan zogenoemde postactieve werknemers, zoals gepensioneerden en VUT’ers:

  • verstrekkingen die de huidige werknemers ook ontvangen, zoals een kerstpakket;
  • bovenmatige vergoedingen voor producten uit de eigen onderneming.

Korting op eigen producten
De gerichte vrijstelling voor korting op eigen producten geldt ook voor deze postactieve werknemers. Voor zover de vergoeding per product niet hoger is dan 20% van de waarde in het economisch verkeer en de totale vergoeding op jaarbasis niet hoger is dan € 500, hoeft u dus niets ten laste van de vrije ruimte te brengen.