Geen onbelaste vergoeding voor iedere thuiswerkdag

13 maart 2023 | Door redactie

De gerichte vrijstelling voor de thuiswerkvergoeding bedraagt in 2023 maximaal € 2,15 per thuiswerkdag en wordt jaarlijks geïndexeerd. In de praktijk is de thuiswerkvergoeding niet altijd precies gelijk aan het vrijgestelde bedrag maal het aantal thuiswerkdagen in een jaar. Hoe zit dat?

Een werkgever kan werknemers een onbelaste vergoeding geven voor de extra kosten die zij maken door thuiswerken. De gerichte vrijstelling in de werkkostenregeling (WKR) voor de thuiswerkvergoeding is per 1 januari 2022 geïntroduceerd. Per thuiswerkdag kan een werkgever zijn werknemer op grond van die vrijstelling € 2,15 (bedrag 2023) onbelast vergoeden. De thuiswerkvergoeding die de werknemer ontvangt, is in de praktijk niet altijd precies gelijk aan het vrijgestelde bedrag maal het aantal thuiswerkdagen in een jaar. Dat heeft te maken met de regels van de Belastingdienst.  

Geen samenloop tussen vergoeding thuiswerken en woon-werkverkeer

Ten eerste is het niet toegestaan om voor één en dezelfde werkdag de gerichte vrijstelling voor thuiswerken én die voor de reiskosten (infographic) bij woon-werkkilometers toe te passen. Meestal wordt voor zo'n gemengde werkdag dan alleen een reiskostenvergoeding gegeven.  

Vaste thuiswerkvergoeding op basis van 128-dagenregeling

Ten tweede rekent de Belastingdienst voor vaste thuiswerkvergoedingen met de zogeheten 128-dagenregeling. Die houdt in dat een werknemer die vijf dagen per week werkt en die in een kalenderjaar minstens 128 dagen thuiswerkt een onbelaste thuiswerkvergoeding mag krijgen alsof hij veel meer thuiswerkt, namelijk 214 dagen per jaar. Hierdoor hoeft de werkgever de vaste vergoeding bij een afwijking door ziekte of verlof niet meteen te herzien, maar het zorgt er ook voor dat hij niet altijd precies het aantal thuiswerkdagen vergoedt. Belangrijk is wel dat de werkgever de aantallen naar evenredigheid moet toepassen als een werknemer standaard op minder dan vijf dagen per week (thuis)werkt.