Geen toets voor bonus van maximaal € 2.400

9 april 2015 | Door redactie

De regels die u moet toepassen bij de toekenning van een bonus, zijn binnen de werkkostenregeling (WKR) nog niet geheel uitgekristalliseerd. Inmiddels is het wel bekend dat u bonussen tot een bedrag van € 2.400 in de vrije ruimte mag onderbrengen.

De werkkostenregeling (WKR) geeft aan wanneer u vergoedingen en verstrekkingen onbelast aan uw medewerkers mag geven. De vrije ruimte binnen de WKR maakt het mogelijk dat u belastingvrij vergoedingen en verstrekkingen aan uw medewerkers kunt geven. In 2015 gaat het om een bedrag dat gelijk is aan 1,2% van de totale fiscale loonsom van uw organisatie.

Geen gebruikelijkheidstoets voor bonussen van maximaal € 2.400

Als u een vergoeding of verstrekking onderbrengt in de vrije ruimte, moet er voldaan zijn aan de zogenoemde gebruikelijkheidstoets. De Belastingdienst toetst niet of de bonus gebruikelijk is als het bedrag niet groter is dan € 2.400. Als het bedrag hoger is en het voldoet aan de gebruikelijkheidstoets mag u het onderbrengen in de vrije ruimte. Voldoet het niet aan de gebruikelijkheidstoets, dan mag het niet in de vrije ruimte en moet u over het hele bedrag 80% eindheffing betalen.