Genoeg ruimte voor een bonus van € 2.400

4 november 2015 | Door redactie

De aanscherping van het gebruikelijkheidscriterium heeft geen gevolgen voor het toetsen van de vrije ruimte per 2016. De Belastingdienst zal vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen van maximaal € 2.400 per werknemer per jaar als gebruikelijk blijven beschouwen.

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft aangegeven dat de geplande verduidelijking van het gebruikelijkheidscriterium (tool) geen gevolgen heeft voor de regel over de gebruikelijkheidstoets die nu in het Handboek Loonheffingen 2015 is opgenomen. Daar staat in de passage over de gebruikelijkheidstoets van de werkkostenregeling dat de Belastingdienst vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen van maximaal € 2.400 per werknemer per jaar in ieder geval als gebruikelijk beschouwt. De fiscus toetst tot dit bedrag dus niet of het wel echt om gebruikelijke voorzieningen gaat.

Tariefarbitrage voorkomen

In de Nota naar aanleiding van verslag over Overige fiscale maatregelen 2016 (pdf) geeft Wiebes aan dat deze zogenoemde doelmatigheidsgrens door de aangescherpte regels niet verandert. Dit betekent in de praktijk dat u ook een bonus tot € 2.400 per werknemer per jaar in de vrije ruimte kunt onderbrengen. De aanscherping van het gebruikelijkheidscriterium is bedoeld om tariefarbitrage te voorkomen.