Gerichte vrijstelling en eigen bijdrage arbovoorziening

16 augustus 2021 | Door redactie

Geldt de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen nog als een werknemer een eigen bijdrage betaalt voor een duurdere uitvoering van een arbovoorziening? Forum Salaris, het online platform van de Belastingdienst, geeft meer duidelijkheid.

De gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen (infographic) is van toepassing als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • De werkgever moet de arbovoorzieningen aanwijzen als eindheffingsloon voor de werkkostenregeling.
  • De arbovoorzieningen hangen samen met de verplichtingen van de werkgever op grond van de Arbeidsomstandighedenwet.
  • De werknemer gebruikt of verbruikt die voorzieningen (gedeeltelijk) op de (thuis)werkplek.
  • De werknemer betaalt geen eigen bijdrage voor die voorzieningen. 

Duurdere uitvoering arbovoorziening

Over die laatste voorwaarde gaf Forum Salaris onlangs meer duidelijkheid. Stel dat een werknemer voor een duurdere uitvoering van de arbovoorziening kiest en hij alleen voor de meerprijs een eigen bijdrage uit het nettoloon betaalt. Dan blijft voor de basisvoorziening die de werkgever voor zijn rekening neemt de gerichte vrijstelling van toepassing. De eigen bijdrage gaat van het nettoloon af en belemmert niet de toepassing van de gerichte vrijstelling voor de basisvoorziening. 

Voorbeeld eigen bijdrage voor arbovoorziening

Een voorbeeld. Stel dat een werkgever een bedrag van € 250 ter beschikking stelt voor de aanschaf van arbovoorzieningen voor thuis. Een werknemer schaft voor dit geld een luxe versie van een ergonomische bureaustoel aan tegen zijn RSI-klachten. Kosten: € 300. De werkgever vergoedt van de bureaustoel slechts € 250. Die blijft gericht vrijgesteld als de werknemer voor € 250 een ergonomische bureaustoel had kunnen kopen die voldoet aan de arbo-eisen.

Geen vrijstelling bij cafetariaregeling

De gerichte vrijstelling is niet van toepassing als de arbovoorziening volledig of gedeeltelijk onder een cafetariaregeling valt. De kosten komen dan voor rekening van de werknemer. In dat geval wordt niet voldaan aan de voorwaarde dat de werknemer geen eigen bijdrage betaalt voor de voorziening. De arbovoorziening kan dan alleen onbelast blijven als de werkgever deze aanwijst als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte (en er voldoende vrije ruimte beschikbaar is).

Bijlagen bij dit bericht