Gerichte vrijstelling producten eigen bedrijf

12 november 2014 | Door redactie

Geeft u uw werknemers een korting op producten uit uw eigen bedrijf, dan geldt daar vanaf 1 januari 2015 een gerichte vrijstelling voor in de werkkostenregeling.

Als u er zeker van wilt zijn dat de korting of vergoeding die u geeft aan uw werknemers voor de aankoop van producten uit uw eigen bedrijf onder de gerichte vrijstelling valt, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De producten mogen niet branchevreemd zijn.
  • De korting of vergoeding is per product maximaal 20% van de waarde van dat product in het economische verkeer.
  • De kortingen of vergoedingen mogen in 2015 samen niet meer bedragen dan € 500.

Boven maximum van € 500 uit

Als u boven het maximum van € 500 uitkomt, mag u het deel dat uitkomt boven het maximum aanwijzen als eindheffingsloon. Het is dan onbelast voor zover u nog over vrije ruimte beschikt. Komt u niet boven het maximum van € 500 uit, dan kunt u het niet-gebruikte deel van de vrijstelling niet doorschuiven naar een volgend jaar. Heeft u dit jaar de korting of vergoeding gegeven volgens de ‘oude’ regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen, dan mag u het niet-gebruikte deel van de vrijstelling in 2014 ook niet doorschuiven naar 2015.