Gerichte vrijstelling voor eigen producten

4 december 2014 | Door redactie

Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) verplicht voor alle ondernemingen. Eén van de onderdelen van de WKR is een gerichte vrijstelling voor korting op producten uit uw eigen onderneming.

De WKR biedt de mogelijkheid om – voor maximaal 1,2% van het fiscale loon – onbelast vergoedingen aan uw werknemers te verstrekken. Dit is de zogenoemde vrije ruimte. Als u deze ruimte overschrijdt, moet u een eindheffing van 80% betalen. Vanwege de geringe vrije ruimte loont het om gebruik te maken van gerichte vrijstellingen. Eén van de gerichte vrijstellingen betreft de korting op producten uit uw eigen onderneming.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Als u er zeker van wilt zijn dat de korting of vergoeding die u geeft aan uw werknemers voor de aankoop van producten uit uw eigen onderneming onder de gerichte vrijstelling valt, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De producten mogen niet branchevreemd zijn.
  • De korting of vergoeding is per product maximaal 20% van de waarde van dat product in het economische verkeer.
  • De kortingen of vergoedingen mogen in 2015 samen niet meer bedragen dan € 500.

Let goed op het totaalbedrag

U moet goed letten op het totaalbedrag. Als u boven het maximum van € 500 uitkomt, valt het deel dat uitkomt boven het maximum onder het eindheffingsloon. Het is dan onbelast voor zover u nog over vrije ruimte beschikt. Als u niet boven het maximum van € 500 uitkomt, moet u er rekening mee houden dat u het niet-gebruikte deel van de vrijstelling niet mag doorschuiven naar een volgend jaar. Heeft u dit jaar de korting of vergoeding gegeven volgens de ‘oude’ regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen, dan mag u het niet-gebruikte deel van de vrijstelling in 2014 ook niet doorschuiven naar 2015.
Heeft u bestaande afspraken met de fiscus over vrije vergoedingen of verstrekkingen? Dan blijven deze per 1 januari 2015 alleen geldig als die binnen de WKR gerichte vrijstellingen of intermediaire kosten zijn. Andere afspraken komen te vervallen. 

Dringende vragen over WKR?

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de WKR, dan kunt u deze als Premium-abonnee ook gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!