Geschenk met ideële waarde is voortaan loon

6 februari 2015 | Door redactie

Onder de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen bestond er een aparte regeling voor geschenken met ideële waarde. De werkkostenregeling kent hier echter geen speciale bepalingen meer voor. Dat betekent dat zulke geschenken in principe ten laste van de vrije ruimte komen.

Het oude regime voor vergoedingen en verstrekkingen behandelde geschenken die uw onderneming aan werknemers gaf, niet als loon als het geschenk vooral een ideële waarde had. Hierbij kunt u denken aan een portret of vulpen bij het dienstjubileum of vertrek van een werknemer, of een kleinigheidje ter ere van Pasen of een andere feestdag. De gevoelswaarde van het geschenk moest wel zwaarder wegen dan de geldwaarde of gebruikswaarde.

Ook geschenk met ideële waarde moet in vrije ruimte

De werkkostenregeling kent geen aparte regeling voor geschenken met een ideële waarde. Dat betekent dat u zulke geschenken – nu de WKR verplichte kost is – in principe alleen onbelast kunt laten voor de werknemer door ze als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte te laten komen.

Diensttijduitkering of voordeel buiten dienstbetrekking?

Er zijn nog wel een paar specifieke omstandigheden te bedenken waarin deze geschenken niet van de vrije ruimte snoepen. Daarvan is sprake als:

  • de betreffende werknemer minimaal 25 of 40 jaar in dienst is en ter ere daarvan niet eerder iets heeft ontvangen. Voor die gelegenheden kunt u namelijk één keer een geschenk of vergoeding van maximaal een maandsalaris onbelast aan de werknemer uitkeren. Dat mag ook op een later tijdstip.
  • het geschenk onder de regeling voor voordelen buiten de dienstbetrekking kan vallen. Het moet dan gaan om een persoonlijke attentie waarbij de relatie werkgever-werknemer niet centraal staat en die een ander dus ook voor die gelegenheid zou kunnen geven. Denk aan een fruitmand bij ziekte. Het geschenk is dan geen loon. Het mag niet gaan om geld of een waardebon en de factuurwaarde mag maximaal € 25 inclusief BTW zijn.