Handreiking gerichte vrijstellingen voor werkplek thuis

Forum Salaris, een online platform van de Belastingdienst, heeft een handreiking gepubliceerd over de werkplek thuis. Deze handreiking is al een aantal jaren oud, maar is nu aangevuld met actuele informatie en voorbeelden.

15 maart 2021 | Door redactie

In de geactualiseerde handreiking komen de gerichte vrijstellingen voor vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen van arbovoorzieningen en noodzakelijke apparatuur uitgebreid aan de orde. In dat laatste geval gaat het om gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur die voldoen aan het noodzakelijkheidscriterium. Forum Salaris zet de voorwaarden voor deze gerichte vrijstellingen op een rij en geeft enkele voorbeelden. De Belastingdienst krijgt veel vragen over de werkplek thuis.

Vergoeding inrichting thuiswerkplek zonder factuur

Eén van de nieuw opgenomen voorbeelden gaat over de situatie dat werknemers een vergoeding van € 500 ontvangen voor de inrichting van de thuiswerkplek. Ze hoeven geen factuur in te leveren. De werkgever wijst de vergoeding aan als eindheffingsloon. In dit geval komt de vergoeding van € 500 ten laste van de vrije ruimte. De gerichte vrijstellingen voor arbovoorzieningen en noodzakelijke voorzieningen zijn niet van toepassing. De werkgever kan zonder factuur immers niet toetsen of voldaan is aan de voorwaarden van deze gerichte vrijstellingen.

Geen gerichte vrijstelling voor vaste thuiswerkvergoeding

Een ander voorbeeld gaat over de gevolgen voor de werkkostenregeling van een vaste thuiswerkvergoeding. Het Nibud heeft berekend dat de kosten voor thuiswerken gemiddeld € 2 per dag zijn. Deze kosten zien op koffie/thee, water-, gas- en elektriciteitsverbruik, wc-papier en afschrijving bureau en stoel. Een werkgever geeft hiervoor een vaste vergoeding. Hij wijst de vergoeding aan als eindheffingsloon. In dat geval komt de vaste thuiswerkvergoeding van € 2 per dag ten laste van de vrije ruimte. Hiervoor geldt geen gerichte vrijstelling.