Helderheid over vergoeding smartphone en iPad

14 juli 2011 | Door redactie

Met de komst van smartphones, iPads en minilaptops is het lastiger dan ooit om te bepalen wanneer u apparatuur vrij aan werknemers mag vergoeden of verstrekken. Van oudsher gelden voor het onbelast uitdelen van telefoons andere fiscale regels dan voor computers. Staatssecretaris Weekers van Financiën gaf onlangs in een besluit opheldering over de grenzen tussen mobiele communicatiemiddelen en computers.

Onder de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen mag uw onderneming een telefoon belastingvrij uitdelen als de werknemer het toestel meer dan 10% zakelijk gebruikt. Een computer mag pas onbelast blijven als de werknemer die nagenoeg alleen zakelijk gebruikt. Er komen echter steeds meer apparaten die functionaliteiten van telefoons en computers in zich verenigen. In de praktijk was al eens bepaald dat smartphones onder de communicatiemiddelen vallen, ook al zijn ze zo geavanceerd dat ze bijna niet onderdoen voor een pc. Maar weet u onder welke fiscale regeling u de iPad moet scharen?

Diameter van maximaal 7 inch

Nu de grenzen tussen deze apparaten steeds vager worden, heeft staatssecretaris Weekers in een officieel loonheffingenbesluit vastgelegd dat er sprake is van een communicatiemiddel als het voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Het gaat om een apparaat met de uiterlijke kenmerken van een mobiele telefoon.
  • Het is een toestel waarbij de communicatie een centrale rol speelt.
  • Het beeldscherm heeft een diagonaal van niet meer dan 7 inch (dat is 17,78 cm).

In dat geval zijn het beeldscherm en de invoermogelijkheden namelijk te beperkt om het apparaat langdurig als computer te gebruiken. Als in uw onderneming een specifiek apparaat met een groter scherm toch als communicatiemiddel wordt gebruikt, moet u dat aannemelijk maken om het onder de regels voor communicatiemiddelen te kunnen laten vallen.

iPad valt onder computerregeling

Als bellen, sms’en en e-mailen niet centraal staan bij het apparaat, valt het onder de computerregeling. U mag het dan pas onbelast vergoeden of verstrekken bij een zakelijk gebruik van 90% of meer. Denk hierbij aan een e-reader, pocket-pc, mininotebook, netbook, navigatiesysteem én de iPad.
Onder de werkkostenregeling blijven de fiscale 10%-regel voor telefoons en 90%-regel voor computers bestaan. Voor apparatuur die uw onderneming aan werknemers ter beschikking stelt en die voldoet aan deze regels, geldt een nihilwaardering. Het vergoeden van apparatuur is onder de werkkostenregeling echter altijd belast. U kunt er wel voor kiezen om het als eindheffingsloon in de vrije ruimte onder te brengen, zodat het voor de werknemer in elk geval onbelast is.