Hoe zit het met de werkkostenregeling?

19 april 2012 | Door redactie

Met de komst van de werkkostenregeling (WKR) zijn de regels voor vergoedingen en verstrekkingen aan de werknemers van uw organisatie ingrijpend gewijzigd. Met de nieuwe werkkostenregeling kunt u 1,4% van de totale loonsom onbelast aan uw werknemers vergoeden. In 2013 wordt deze vrije ruimte 1,6%.

Als u de vrije ruimte overschrijdt, moet uw stichting of vereniging over het meerdere 80% loonbelasting betalen. Eindheffing wordt dat genoemd. Bepaalde vergoedingen en verstrekkingen – zoals reiskostenvergoedingen – vallen op grond van een vrijstelling niet onder het forfait van 1,4%. In 2013 wordt het forfait waarschijnlijk verhoogd naar 1,6%. 

Aanpassing van arbeidsvoorwaarden

De werkkostenregeling heeft gevolgen voor onder meer de administratie en het personeelsbeleid van uw organisatie. Bestaande afspraken over vergoedingen en verstrekkingen in de arbeidsovereenkomst of cao kunnen door de nieuwe regels onder druk komen te staan. Mogelijk moet u de arbeidsvoorwaarden zelfs aanpassen. Als u bijvoorbeeld de contributie van een vakbond aan werknemers vergoedt, is dat onder de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen altijd onbelast, maar onder de werkkostenregeling moet u zo’n vergoeding bij het loon van de werknemer tellen of onderbrengen in de vrije ruimte. In de arbeidsvoorwaarden zult u deze afspraak dan anders formuleren.

Per 1 januari 2014 moet u pas echt zijn overgestapt

Tot en met 2013 mag u jaarlijks kiezen of uw organisatie de nieuwe werkkostenregeling hanteert of de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen nog even blijft gebruiken. Op 1 januari 2014 moet u echt zijn overgestapt. Op de pagina www.rendement.nl/werkkostenregeling kunt u meer lezen over de werkkostenregeling.