Kamer stemt vóór autoplan, maar tegen fietsplan

27 november 2014 | Door redactie

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het alternatieve autoplan voor 2016 dat vanuit de praktijk was voorgesteld. Over de invoering van een gerichte vrijstelling voor de fiets van de zaak was de Kamer echter een stuk minder enthousiast. De fiets blijft dus in de vrije ruimte vallen.

U las in het bericht ‘Nieuw plan uit de praktijk voor bijtellingstarieven’ al over de plannen van de autobranche en milieuorganisaties voor de bijtellingstarieven in 2016. Staatssecretaris Wiebes van Financiën zag hier wel wat in en diende deze plannen in bij de Tweede Kamer. Inmiddels heeft die ermee ingestemd. Dat betekent dat – als de Eerste Kamer ook met de autoplannen instemt – in 2016 de bijtellingscategorieën 4%, 15% (in plaats van de huidige 14%), 21% (in plaats van de huidige 20%) en 25% zijn.

Geen gerichte vrijstelling voor fiets van de zaak

Naast de behandeling van het alternatieve autoplan rees ook weer de vraag of er een gerichte vrijstelling voor de fiets van de zaak moet komen. Er waren in de Tweede Kamer amendementen bij het Belastingplan ingediend die ervoor moesten zorgen dat een fiets van de zaak niet van de vrije ruimte van de werkkostenregeling snoept. Hier was echter geen Kamermeerderheid voor te vinden. Een door de werkgever vergoede of verstrekte fiets moet dus altijd in de vrije ruimte worden ondergebracht of als loon bij de werknemer worden belast.

Eerste Kamer stemt uiterlijk half december

Nu is de Eerste Kamer zich over het Belastingplan 2015 inclusief de autoplannen voor 2016 aan het buigen. Die zal uiterlijk half december over de Prinsjesdagstukken stemmen. Vanaf 18 december hebben de senatoren namelijk kerstreces tot en met 12 januari 2015.