Klein geschenk aan werknemer is soms geen loon

29 augustus 2011 | Door redactie

Een fruitmand voor een zieke werknemer is een voordeel voor de werknemer vanuit zijn dienstbetrekking. U moet de waarde dus tot zijn loon rekenen en normaal belasten. Of toch niet? Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft kortgeleden uitsluitsel gegeven over de manier waarop u kleine geschenken aan werknemers moet behandelen.

Is het in uw onderneming gebruikelijk om de officemanager op secretaressedag een bloemetje te geven, dan is er sprake van een verstrekking die duidelijk gerelateerd is aan de dienstbetrekking. Dit betekent dat u de waarde van het boeket tot het loon van de betreffende officemanager moet rekenen. Omdat dit niet erg attent is, kunt u de belasting/premie volksverzekeringen in zo’n geval ook via eindheffing voor uw rekening nemen door de waarde van de attentie als eindheffingsloon in de vrije ruimte op te nemen.

Geschenk op grond van persoonlijke relatie

Bij sommige kleine geschenken is niet zo duidelijk of u ze als loon uit dienstbetrekking moet behandelen. Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft hier in een besluit opheldering over gegeven. Hij stelt dat ondernemingen die een rouwkrans sturen bij een sterfgeval in de familie van een werknemer of een fruitmand bij ziekte van een werknemer, dit niet doen vanwege de dienstbetrekking. Ze doen dit uit ‘wellevendheid, sympathie of piëteit’. Er is dus geen sprake van een geschenk gerelateerd aan de dienstbetrekking, maar een geschenk op grond van de persoonlijke relatie met de werknemer.

Maximaal € 25 inclusief BTW

De Belastingdienst hanteert voortaan als regel dat er in elk geval géén sprake is van loon:

  • bij persoonlijke attenties aan werknemers die gezien de gelegenheid ook door anderen dan de werkgever zouden kunnen worden gegeven;
  • als het geen geld of waardebonnen betreft;
  • als de attentie niet méér dan € 25 inclusief BTW heeft gekost.

 

Bijlagen bij dit bericht