Kleine aanscherping gebruikelijkheidscriterium

18 september 2015 | Door redactie

U krijgt per 1 januari 2016 te maken met een kleine aanpassing van het gebruikelijkheidscriterium in de werkkostenregeling (WKR). Deze wijziging is nodig om te voorkomen dat ondernemingen grote bonussen in de vrije ruimte onderbrengen.

In het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen (pdf) is op Prinsjesdag een subtiele wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 voorgesteld. De nieuwe bepaling stelt dat u alleen vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers als eindheffingsbestanddeel mag aanwijzen als het onderbrengen  in de WKR hiervan gebruikelijk is. Momenteel staat in de wet dat u vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers kunt aanwijzen als eindheffingsbestanddeel op voorwaarde dat deze voorzieningen niet te veel afwijken van wat gebruikelijk is in vergelijkbare omstandigheden.

Toetsen van het gebruikelijkheidscriterium

Nu is het dus nog de omvang van de vergoeding of verstrekking die gebruikelijk moet zijn. Per 2016 draait het om de gebruikelijkheid van het in de WKR stoppen van de vergoeding of verstrekking op zich. Als een vergoeding of verstrekking op zich al ongebruikelijk is, zal het aanwijzen ervan als eindheffingsbestanddeel dat natuurlijk ook zijn.

Bij de toets of aan het gebruikelijkheidscriterium is voldaan, spelen de volgende factoren een rol:

  • Wat is de aard van de vergoeding of verstrekking?
  • Wat is de omvang of waarde van de vergoeding of verstrekking?
  • Hoe werd de vergoeding of verstrekking vóór de WKR in de organisatie behandeld?
  • Krijgen collega’s de vergoeding of verstrekking ook?
  • Krijgen vergelijkbare werknemers bij een andere onderneming de vergoeding of verstrekking ook?

Grote bonussen niet in de vrije ruimte

Het opnieuw formuleren van het gebruikelijkheidscriterium is nodig omdat er ondernemingen bleken te zijn die de belasting omzeilden door grote bonussen in de vrije ruimte onder te brengen. De 80% eindheffing van de WKR is immers een stuk voordeliger dan het bruteren van zo’n bonus. Deze zogenoemde tariefarbitrage is straks overduidelijk tegen de regels.