Koffie verstrekken tijdens thuiswerken is loon

4 juni 2012 | Door redactie

Vorig jaar werkte ruim een kwart van de Nederlandse werknemers minimaal één uur per week thuis. Dit aantal is de afgelopen jaren gestegen en met de komst van Het Nieuwe Werken zullen steeds meer werknemers meer thuis gaan werken. Dit vraagt voor u als arboprofessional een verbreding van uw werkterrein. Ook op de thuiswerkplek moet de werkplek immers aan het arbobeleid voldoen.

Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) blijkt dat in 2011 werknemers gemiddeld 6,2 uur per werk thuis hebben gewerkt. De toename in het aantal thuiswerkers heeft onder andere te maken met de lange reistijd van veel werknemers. De gemiddelde reistijd (het totaal van de heen- en terugreis) lag in 2011 op 51,9 minuten. Een dag(deel) thuiswerken kan dus veel tijd schelen.

Onbelaste verstrekkingen voor de thuiswerkplek

Vanaf 2014 is de werkkostenregeling (WKR) van toepassing. Deze nieuwe regeling voor vergoedingen en verstrekkingen moet het voor werkgevers flexibeler maken om bepaalde vergoedingen en verstrekkingen onbelast te geven aan werknemers. Sommige zaken voor de thuiswerkplek zijn onder de WKR in bepaalde gevallen sowieso onbelast:

  1. verstrekkingen die rechtstreeks voortvloeien uit het arbeidsomstandighedenbeleid (bijvoorbeeld de inrichting van de beeldschermwerkplek thuis);
  2. verstrekkingen die de werknemer deels op de reguliere werkplek gebruikt en deels op de thuiswerkplek. Is een verstrekking op de reguliere werkplek onbelast, dan is het gebruik daarvan op de thuiswerkplek ook onbelast (bijvoorbeeld de mobiele telefoon en gereedschap).

Arbovoorzieningen in de vrije ruimte

Het verstrekken van een printer en meer privégerelateerde zaken zoals koffie – die op de reguliere werkplek onbelast zijn – zijn op de thuiswerkplek wel belast. Uw werkgever heeft echter onder de WKR de mogelijkheid dit soort zaken alsnog onbelast te verstrekken door ze onder te brengen in de vrije ruimte. In 2013 is deze 1,6% en in 2014 2,1% van het totale fiscale loon van uw organisatie. Ook voor Het Nieuwe Werken zijn er dus mogelijkheden voor arbovoorzieningen. Over het onbelast verstrekken van andere arbovoorzieningen kon u al lezen in het bericht ‘Arbovoorzieningen met fiscaal voordeel’.