Leesbril van de zaak mag niet onbelast

11 februari 2016 | Door redactie

Werkgevers kunnen aan werknemers niet zomaar onbelast een leesbril vergoeden of verstrekken. Een leesbril is namelijk geen arbovoorziening en de vergoeding valt dan ook niet onder het vrijgestelde loon.

Hoewel een werknemer een leesbril nodig kan hebben voor zijn werk, mag uw organisatie die niet zomaar onbelast aan hem vergoeden of verstrekken. Volgens de Belastingdienst is een leesbril namelijk een algemeen medisch hulpmiddel zonder specifieke relatie met de werkomstandigheden. De leesbril kwalificeert daarom niet als arbovoorziening (tool) en valt dus ook niet onder het vrijgestelde loon. Oók niet als de werknemer hem nodig heeft om veilig te kunnen werken.

Zonnebril voor chauffeur is wel arbovoorziening

Een leesbril is geen arbovoorziening,  maar een zonnebril voor een chauffeur is dat wel, zo blijkt uit het Handboek Loonheffingen. Er is sprake van een gericht vrijgestelde arbovoorziening als:

  • de arbovoorziening samenhangt met de verplichtingen van de werkgever op grond van de Arbeidsomstandighedenwet;
  • de werknemer de voorziening daadwerkelijk gebruikt;
  • de werknemer geen eigen bijdrage betaalt voor de voorziening.

Bruteren of vrije ruimte?

Als een werkgever toch een leesbril aan een werknemer wil geven, heeft hij daarvoor drie mogelijkheden:

  • Hij brengt de waarde van de bril onder in de vrije ruimte.
  • Hij bruteert de waarde van de leesbril en telt dit bedrag op bij het loon van de werknemer. Na het inhouden en afdragen van de loonheffingen houdt de werknemer dan als extra nettoloon de waarde van de bril over.
  • Hij telt de waarde van de bril op bij het loon (in natura) van de werknemer. Hij moet er dan loonheffingen over inhouden en afdragen. De werknemer krijgt netto minder loon dan de bril gekost heeft.