Let bij toepassing van de WKR op parkeerkosten

15 december 2014 | Door redactie

Kosten voor een parkeerplek bij de werkplek zijn onder de werkkostenregeling (WKR) alleen op nihil gewaardeerd als de parkeerplek onder uw arboverantwoordelijkheid valt. Is dit niet zo en wilt u de parkeerkosten niet bij de werknemer belasten, dan zult u de kosten in de vrije ruimte moeten onderbrengen.

De verplichte invoering van de werkkostenregeling per 1 januari 2015 maakt dat het parkeren van een eigen auto bij het werk niet meer altijd onbelast kan. Sterker nog: in veel gevallen zal het vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen van deze parkeerruimte belast loon voor de werknemer vormen of ondergebracht moeten worden in de vrije ruimte. Onder de WKR geldt namelijk alleen een nihilwaardering voor ter beschikking gestelde voorzieningen op de werkplek.

Arboverantwoordelijkheid bepaalt fiscale regels

De parkeerplaats bij het werk kan dus alleen onbelast blijven als de parkeerplaats of parkeergarage aan de voorwaarden voor een werkplek voldoet. Dat betekent dat uw organisatie arboverantwoordelijkheid moet hebben voor deze parkeerruimte. U bent bijvoorbeeld verantwoordelijk voor goede verlichting, het sneeuwvrij maken van de parkeerruimte en de beveiliging.
Als uw organisatie geen arboverantwoordelijkheid heeft voor de parkeerplaats bij het werk – bijvoorbeeld omdat deze gesitueerd is in een parkeergarage in de buurt van de werkplek – moet u de parkeerkosten dus in de vrije ruimte onderbrengen of belasten bij de werknemer. Als u de werknemer een vergoeding geeft voor zijn parkeerkosten bij het werk, kan dit sowieso niet onbelast.

Verschil tussen eigen auto en auto van de zaak

Het gaat hierbij wel alleen om de parkeervoorziening bij het werk voor werknemers die hun woon-werkverkeer met hun eigen auto doen. Voor een auto van de zaak zijn de regels anders. In dat geval komen de autokosten – inclusief parkeerkosten – voor rekening van de werkgever. Als een werknemer zelf voor het parkeren van zijn auto van de zaak bij de werkplek betaalt, schiet hij de parkeerkosten dus voor. Het zijn dan intermediaire kosten die niet belast hoeven te worden.