Loonheffingen 2021: overzicht van de normbedragen

Slechts enkele normbedragen voor de te belasten waarde van vergoedingen en verstrekkingen stijgen per 1 januari 2021. Veel normbedragen blijven hetzelfde als in 2020. De Belastingdienst publiceerde ze in de tweede Nieuwsbrief Loonheffingen 2021.

24 december 2020 | Door redactie

Veel normbedragen zijn al jaren onveranderd, zoals de reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer en de verhuisvergoeding van € 7.750. Maar andere bedragen stijgen wel per 1 januari 2021, bijvoorbeeld het normbedrag dat de werkgever moet toepassen voor huisvesting en inwoning en de onbelaste vrijwilligersvergoeding. In de tabel hieronder ziet u een overzicht van hoeveel een werkgever in 2021 maximaal onbelast kan vergoeden of het bedrag dat hij juist moet hanteren voor een vergoeding of verstrekking. 

Pas de normbedragen toe

Werkgevers die aan werknemers iets uitdelen, mogen dat lang niet altijd onbelast doen. Vallen de kosten niet onder de intermediaire kosten, gerichte vrijstellingen of nihilwaarderingen van de werkkostenregeling, dan is er belasting over verschuldigd. Vaak is het de werkelijke waarde in het economisch verkeer die belast moet worden, maar in sommige gevallen gelden er vaste normbedragen die de werkgever moet toepassen. 

Twee typen normbedragen

Er zijn twee soorten normbedragen: 

  • De normbedragen die de werkgever maximaal onbelast aan de werknemer kan vergoeden, zoals een reiskostenvergoeding of een verhuisvergoeding.
  • De normbedragen die de werkgever moet toepassen als hij iets vergoedt of verstrekt. Hij moet dan een bepaald bedrag – minus de eventuele eigen bijdrage – bij het loon van de werknemer rekenen of als eindheffingsloon onderbrengen in de vrije ruimte (tool). Dat geldt bijvoorbeeld voor maaltijden in de bedrijfskantine en voor inwoning en huisvesting op de werkplek.     

Vergoeding of verstrekking

Bedrag

Vrijgestelde zakelijke-kilometervergoeding

€ 0,19

Belaste waarde van maaltijd in bedrijfskantine

€ 3,35

Belaste dagwaarde van inwoning en huisvesting op de werkplek

€ 5,70

Vrijgestelde vergoeding verhuiskosten

€ 7.750

Vrijgestelde vrijwilligersvergoeding per maand 

€ 180

Vrijgestelde vrijwilligersvergoeding per jaar

€ 1.800

Vrijgestelde vergoeding voor ziektekostenregelingen

€ 27