Maak de balans op voor de aangifte WKR 2020

Aan het begin van 2021 kijkt de werkgever of hij met de vergoedingen en verstrekkingen die hij in 2020 betaalde, binnen de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) is gebleven. De eindheffing over het bedrag aan overschrijding verwerkt hij uiterlijk in de aangifte over het tweede tijdvak van 2021.

21 januari 2021 | Door redactie

Begin 2021 moet een werkgever de balans opmaken of het bedrag aan vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen dat hij in 2020 aanwees als eindheffingsloon, de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) overschreed. Komt het bedrag boven de vrije ruimte uit, dan betaalt hij namelijk 80% eindheffing (tool) over het bedrag aan overschrijding. Hij moet de eindheffing dan uiterlijk over het tweede tijdvak van 2021 verwerken in de loonaangifte. Dat betekent bij een maandelijkse aangifte dat hij de eindheffing uiterlijk bij de aangifte en betaling over februari 2021 meeneemt (die hij uiterlijk 31 maart 2021 moet doen). 

Loon uit vroegere dienstbetrekking telt niet altijd mee bij berekening vrije ruimte

De vrije ruimte (tool) bedroeg in 2020 3% over de eerste € 400.000 aan fiscale loonsom en 1,2% over het eventuele meerdere. Daarbij moet de werkgever er wel op letten dat als eventueel het loon uit vroegere dienstbetrekking meer dan 10% van de totale loonsom bedraagt, dit loon buiten beschouwing moet blijven. Hij neemt dan alleen het fiscale loon uit tegenwoordige dienstbetrekking als uitgangspunt. De 3% over het eerste deel van de loonsom was een verhoogd percentage dat alleen in 2020 gold vanwege de coronacrisis. 

Update 22-01-2021: het demissionaire kabinet heeft vanwege de coronacrisis de vrije ruimte voor het jaar 2021 tijdelijk verhoogd van 1,7% naar 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom van de werkgever. Anders dan vorig jaar geldt boven de € 400.000 een vrije ruimte van 1,18%, in plaats van 1,2% in 2020.

De vrije ruimte berekenen bij een concernregeling

Als er sprake is van een concern, mag de eindheffing ook op concernniveau worden berekend. Bij toepassing van deze zogenoemde concernregeling worden de loonsommen van de diverse concernonderdelen bij elkaar opgeteld. In deze collectieve ruimte kunnen alle door de concernonderdelen als eindheffingsloon aangewezen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen worden opgenomen. Het concernonderdeel met de hoogste totale fiscale loonsom moet de eindheffing aangeven en afdragen. De concernregeling is alleen toe te passen als alle deelnemende concernonderdelen het hele kalenderjaar een concern vormen. En let op, met de concernregeling mag maar één keer gebruik gemaakt worden van de 3%.