Maak de balans op voor de aangifte WKR 2021

21 maart 2022 | Door redactie

Begin van 2022 heeft de werkgever bekeken of hij met de vergoedingen en verstrekkingen die hij in 2021 betaalde, binnen de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) is gebleven. Het is tijd om de eindheffing over het bedrag aan eventuele overschrijding te verwerken in de aangifte loonheffingen. Dit moet uiterlijk in de loonaangifte over het tweede tijdvak van 2022.

Begin 2022 heeft een werkgever de balans opgemaakt of het bedrag aan vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen dat hij in 2021 aanwees als eindheffingsloon, de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) overschreed. Komt het bedrag boven de vrije ruimte uit, dan betaalt hij namelijk 80% eindheffing (tool) over het bedrag aan overschrijding. Hij moet de eindheffing dan uiterlijk over het tweede tijdvak van 2022 verwerken in de loonaangifte. Dat betekent bij een maandelijkse aangifte dat hij de eindheffing uiterlijk bij de aangifte en betaling over februari 2022 meeneemt (die hij uiterlijk 31 maart 2022 moet doen). 

Loon uit vroegere dienstbetrekking telt niet altijd mee bij berekening vrije ruimte

De vrije ruimte (tool) bedroeg in 2021 3% over de eerste € 400.000 aan fiscale loonsom en 1,18% over het eventuele meerdere. Daarbij moet de werkgever er wel op letten dat als eventueel het loon uit vroegere dienstbetrekking meer dan 10% van de totale loonsom bedraagt, dit loon buiten beschouwing moet blijven. Hij neemt dan alleen het fiscale loon uit tegenwoordige dienstbetrekking als uitgangspunt. De 3% over het eerste deel van de loonsom was een verhoogd percentage dat alleen in 2020 en 2021 gold vanwege de coronacrisis. In 2022 bedraagt de vrije ruimte 1,7% over de eerste € 400.000 van de loonsom en 1,18% over het meerdere.

De vrije ruimte berekenen bij een concernregeling

Als er sprake is van een concern (infographic) mag de eindheffing ook op concernniveau worden berekend. Bij toepassing van deze zogenoemde concernregeling worden de loonsommen van de diverse concernonderdelen bij elkaar opgeteld. In deze collectieve ruimte kunnen alle door de concernonderdelen als eindheffingsloon aangewezen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen worden opgenomen. Het concernonderdeel met de hoogste totale fiscale loonsom moet de eindheffing aangeven en afdragen. De concernregeling is alleen toe te passen als alle deelnemende concernonderdelen het hele kalenderjaar een concern vormen. En let op, met de concernregeling mag maar één keer gebruik gemaakt worden van de 3%.