Meer duidelijkheid WKR komt voor zomerreces

11 juni 2014 | Door redactie

Er komt voor het zomerreces meer informatie over de werkkostenregeling (WKR) en de medeverantwoordelijkheid voor de opdrachtgever bij de Verklaring Arbeidsrelatie. Dit heeft staatsecretaris Wiebes van Financiën toegezegd in een brief aan de vaste commissie voor Financiën.

Het is vrij gebruikelijk dat de staatssecretaris van Financiën in een brief aangeeft wat er op zijn beleidsgebied nog voor het zomerreces aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. In de brief van Wiebes voor dit jaar zijn de volgende stukken beloofd:

  • brief over de WKR;
  • wetsvoorstel waarin de medeverantwoordelijkheid voor een opdrachtgever inzake de VAR wordt geregeld;
  • integrale analyse van de winstbox;
  • brief over invulling van de afvalstoffenbelasting;
  • brief over BTW op isolatiematerialen;
  • brief waarin de regering wordt opgeroepen het BSN- en BTW-nummer los te koppelen;
  • brief over BTW-gap; en 
  • wetsvoorstel ter goedkeuring van het verdrag tussen de VS en Nederland om internationale belastingnaleving te verbeteren en FATCA te implementeren.

Belastingmaatregelen 2016-2019 voor auto pas na Prinsjesdag

Deze week volgt er ook nog een nota van wijziging op de Fiscale Verzamelwet 2014. De Autobrief 2.0, waarin de belastingmaatregelen voor de auto voor 2016-2019 zijn opgenomen, gaat de Tweede Kamer pas na Prinsjesdag ontvangen. Na de zomer volgt nog een beschouwing op het belasting- en toeslagenstelsel, waarin Wiebes ook meteen een reactie op het advies van de Commissie Van Dijkhuizen meeneemt.