NOB: aanpassen eindheffing WKR en anoniementarief

12 april 2021 | Door redactie

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) doet de Tweede Kamer de suggestie om de hoogte van het eindheffingspercentage van de werkkostenregeling en het anoniementarief te verlagen. Nu bedragen de percentages nog 80% respectievelijk 52%.

De NOB – een beroepsvereniging voor belastingadviseurs – heeft commentaar (pdf) geleverd op het voorstel voor de Fiscale Verzamelwet 2022. Voor de werkgever staan daarin in ieder geval twee interessante suggesties, namelijk over de hoogte van het anoniementarief en het eindheffingspercentage van de werkkostenregeling (WKR). Deze onderwerpen zijn niet genoemd in het voorstel voor de Fiscale Verzamelwet 2022, maar zouden daarin volgens de NOB wel een plaats kunnen krijgen.

Eindheffingstarief WKR omlaag naar 75%

De NOB merkt op dat de inkomsten- en loonbelastingtarieven al sinds 1 januari 2020 omlaag zijn gegaan, maar het eindheffingstarief in de werkkostenregeling nog altijd ongewijzigd op 80% staat. Volgens de NOB zou een eindheffingstarief van 75% beter passen bij de huidige tarieven. Die 80% is gebaseerd op een gemiddeld enkelvoudig tarief van 44,4%, dat bij de invoering van de werkkostenregeling logisch was voor de belastingtarieven die toentertijd golden. Dit percentage is nu echter niet meer in verhouding met de huidige tarieven, vindt de NOB, en de Orde verzoekt de Tweede Kamer dan ook het gemiddelde belastingpercentage zoals dat in 2021 geldt, als uitgangspunt te nemen.

Anoniementarief omlaag naar 49,5%

De NOB geeft in het commentaar ook aan dat het anoniementarief in de loonbelasting (tool) nog altijd op 52% staat, terwijl het toptarief voor de inkomsten- en loonbelasting per 1 januari 2020 is verlaagd naar 49,5%. De NOB geeft daarom de suggestie om het anoniementarief in de loonbelasting te verlagen naar 49,5% en om alle regelingen en tabellen die daaraan gekoppeld zijn ook aan te passen. Dat zou moeten gebeuren met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2020.