Nog een jaartje langer uitstel voor WKR?

23 april 2014 | Door redactie

Uw organisatie moet in principe op 1 januari 2015 de werkkostenregeling (WKR) gaan toepassen. Er is echter nog een kans dat de definitieve invoering wordt uitgesteld tot 1 januari 2016. Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit blijkt dat veel werkgevers namelijk nogal afwachtend reageren ten aanzien van een eventuele overstap.

Sinds 2011 kan uw organisatie ervoor kiezen om de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen te hanteren of de regels van de WKR. Er was beloofd dat de WKR de administratieve lasten zou verminderen. In de praktijk blijken de voordelen voor de administratie echter vies tegen te vallen. Daarom houden veel organisaties op dit moment nog vast aan de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen. De WKR heeft voor deze organisaties nog te veel bezwaren.
In eerste instantie was het de bedoeling om de WKR al per 1 januari 2014 voor alle werkgevers verplicht te stellen. De staatssecretaris van Financiën heeft destijds echter de verplichte overstap naar de WKR met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2015 vanwege de grote administratieve gevolgen.

Vergoeding onbelast als deze noodzakelijk is voor werk

Misschien wordt het noodzakelijkheidscriterium ingevoerd om het systeem gemakkelijker te maken. U kunt dan een onbelaste vergoeding of verstrekking geven, als het noodzakelijk is voor de uitvoering van het werk. Binnenkort komt de staatssecretaris met de definitieve plannen voor de aanpassing van de WKR. Er is een kans dat er dan nog uitstel komt tot 1 januari 2016 om de wijzigingen goed in te kunnen voeren.