Nog weinig animo voor werkkostenregeling

29 oktober 2012 | Door redactie

De werkkostenregeling (WKR) wordt in de praktijk nog weinig toegepast. Nog maar één op de tien werkgevers is overgestapt op de nieuwe fiscale regeling die op 1 januari 2014 verplicht wordt. Dit blijkt uit een brief die staatssecretaris Weekers van Financiën onlangs naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Is uw organisatie al overgestapt op de WKR, dan kunt u momenteel 1,4% van de loonsom onderbrengen in de zogenoemde ‘vrije ruimte’. Doordat het loonbegrip is verruimd, betekent dit wel dat u door de komst van de WKR uw loonadministratie, financiële administratie en arbeidsvoorwaarden zult moeten nalopen en deze naar alle waarschijnlijkheid ook moet aanpassen. Onder de WKR rekent de Belastingdienst namelijk alles wat u in het kader van de dienstbetrekking aan een werknemer vergoedt of verstrekt, in eerste instantie tot het loon. Vanaf 2014, als de WKR voor alle organisaties verplicht wordt, is het dan dus niet langer de vraag of een vergoeding belast of onbelast is.

Werkkostenregeling voor vrijwilligers

Veel non-profitorganisaties werken met vrijwilligers. Voor deze medewerkers hoeft u meestal geen loonbelasting/premie volksverzekeringen in te houden over hun eventueel te ontvangen vergoeding. Werkt uw organisatie ook met vrijwilligers dan kunt u  - als u aan de voorwaarden voldoet - de vrijwilligersvergoedingen onbelast uitbetalen. Onder de WKR komen deze vergoedingen - en eventuele verstrekkingen - niet ten laste van de vrije ruimte. Op de pagina www.rendement.nl/werkkostenregeling kunt u meer lezen over de WKR.