Normbedrag huisvesting en dienstwoning 2017

19 december 2016 | Door redactie

Het normbedrag dat werkgevers moeten hanteren voor zakelijke huisvesting gaat per 1 januari 2017 omhoog. Dit normbedrag geldt niet altijd voor huisvesting op de werkplek. Soms geldt hier namelijk een nihilwaardering voor.

Voor huisvesting op de werkplek en inwoning geldt onder de werkkostenregeling een normbedrag. Werkgevers moeten dit normbedrag óf bij het loon van de werknemer tellen óf aanwijzen als eindheffingsloon en onderbrengen in de vrije ruimte. Voor 2017 bedraagt het normbedrag voor huisvesting en inwoning (tool) € 5,50 per dag. Dit staat in uitgave 2 van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 (pdf). Dit bedrag is inclusief energie, water en bewassing.

Nihilwaardering bij noodzakelijke huisvesting

Voor huisvesting op de werkplek die nodig is voor het behoorlijk vervullen van de dienstbetrekking geldt een nihilwaardering. Onder voorwaarden mag uw organisatie deze huisvesting onbelast aan werknemers bieden. Dat geldt bijvoorbeeld voor brandweerlieden die op de kazerne slapen, werknemers in de zorg die slaapdiensten hebben of werknemers die aan boord van een schip verblijven. De voorwaarden zijn:

  • De werknemer heeft elders een eigen woning.
  • De werknemer moet redelijkerwijs gebruikmaken van de huisvesting op de werkplek.