Normbedrag huisvesting en inwoning stijgt in 2021

Een werkgever die zakelijke huisvesting regelt voor werknemers, moet daarvoor een normbedrag hanteren. Dat normbedrag gaat per 1 januari 2021 omhoog. Er kan een nihilwaardering gelden voor huisvesting op de werkplek, maar dat is lang niet altijd het geval.

31 december 2020 | Door redactie

Werkgevers die voor hun werknemers zorgen voor huisvesting op de werkplek en inwoning aanbieden, kunnen dit niet onbelast doen. Ze moeten onder de werkkostenregeling hiervoor een normbedrag als belast loon behandelen. Dat normbedrag kan de werkgever bij het loon van de werknemer tellen, maar hij kan het ook aanwijzen als eindheffingsloon en onderbrengen in de vrije ruimte.
Voor 2021 stijgt het normbedrag voor huisvesting en inwoning met tien cent naar € 5,70 per dag. Dit staat in de tweede uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 (pdf). Het bedrag is inclusief energie, water en bewassing. 

Nihilwaardering voor noodzakelijke huisvesting

Als huisvesting op de werkplek nodig is voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking, geldt een nihilwaardering. Als de werknemer voldoet aan de volgende voorwaarden, mag de werkgever deze huisvesting onbelast bieden:

  • De werknemer heeft elders een eigen woning.
  • De werknemer moet redelijkerwijs gebruikmaken van de huisvesting op de werkplek. 

Het gaat hierbij bijvoorbeeld om brandweerlieden die op de kazerne slapen, werknemers in de zorg met slaapdiensten of werknemers die aan boord van een schip verblijven. 

Geen afzonderlijke administratie bij huisvestingskosten in de vrije ruimte

Als de werknemers een eigen bijdrage betalen voor de huisvesting, kan deze van het normbedrag worden afgetrokken. Het bedrag dat overblijft mag daardoor niet lager dan nul worden. Ook geldt het normbedrag per werknemer. Dus als de werkgever de huisvesting ook verstrekt aan één of meer gezinsleden van de werknemer, wordt het bedrag niet hoger.
Als de werkgever de huisvestingskosten onderbrengt in de vrije ruimte, is het niet nodig om de kosten per werknemer te administreren. De werkgever kan het aantal dagen huisvesting vermenigvuldigen met het aantal werknemers dat er gebruik van maakt en de uitkomst daarvan vermenigvuldigen met het normbedrag.