Normbedrag huisvesting en inwoning stijgt per 2022

18 januari 2022 | Door redactie

In sommige gevallen moet de werkgever voor huisvesting op de werkplek een normbedrag tot het loon van de werknemer rekenen. Per 1 januari 2022 is dit € 5,75 per dag; een stijging ten opzichte van 2021 (€ 5,70).

Lees ook het nieuwsartikel Normbedrag huisvesting en inwoning omhoog per 2023

Een werkgever die huisvesting of inwoning op de werkplek aanbiedt, die niet voldoet aan de voorwaarden van de nihilwaardering en waarbij het ook niet gaat om een dienstwoning, moet onder de werkkostenregeling (WKR) een normbedrag als belast loon behandelen. Dat normbedrag moet óf bij het loon van de werknemer geteld worden óf aangewezen worden als eindheffingsloon en ondergebracht worden in de vrije ruimte.

Normbedrag geldt ongeacht de luxe van de huisvesting

In 2022 bedraagt het normbedrag voor huisvesting en inwoning € 5,75 per dag. Dit staat in de bijlage bij de Nieuwsbrief Loonheffingen 2022 (pdf). Dit bedrag is inclusief energie, water en bewassing. De forfaitaire waarde van € 5,75 per dag geldt ongeacht de luxe, of juist het gebrek daaraan, van de huisvesting of inwoning. Het is ook niet van belang of de werknemer met of zonder partner of gezin gebruikmaakt van de huisvesting of inwoning.

Nihilwaardering als sprake is van noodzakelijke huisvesting

Voor huisvesting op de werkplek die nodig is voor het behoorlijk vervullen van de dienstbetrekking geldt een nihilwaardering in de werkkostenregeling. Onder voorwaarden mag de werkgever deze huisvesting dus onbelast aan werknemers bieden. Dat geldt bijvoorbeeld voor brandweerlieden die op de kazerne slapen, werknemers in de zorg die slaapdiensten hebben of werknemers die aan boord van een schip verblijven. De voorwaarden zijn:

  • De werknemer heeft elders een eigen woning, hij woont niet op de werkplek.
  • De werknemer moet redelijkerwijs wel gebruikmaken van de huisvesting op de werkplek.