Normbedrag kantinemaaltijd blijft onveranderd in 2022

17 januari 2022 | Door redactie

Voor 2022 geldt hetzelfde normbedrag in de werkkostenregeling (WKR) voor een lunch of andere maaltijd in de bedrijfskantine als in de jaren hiervoor, namelijk € 3,35. Het bedrag is daarmee al sinds 2018 onveranderd.

In de bijlage bij de Nieuwsbrief Loonheffingen 2022 (pdf) zijn onder meer de normbedragen voor bepaalde vergoedingen en verstrekkingen opgenomen. Zo kan een werkgever voor een ontbijt, lunch of diner in de bedrijfskantine ook in 2022 € 3,35 tot het loon van de werknemer rekenen of aanwijzen als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR)

Niet méér dan het normbedrag

Toepassing van het normbedrag betekent dat de werkgever niet per werknemer hoeft bij te houden hoeveel broodjes kroket een werknemer eet in de bedrijfskantine, maar dat hij een vast bedrag van € 3,35 per maaltijd mag hanteren. Dat bedrag mag hij ook aanhouden als de waarde in het economisch verkeer van een maaltijd eigenlijk hoger of lager is. Als de waarde in het economisch verkeer van de maaltijd aantoonbaar lager is dan het normbedrag, mag de werkgever de lagere waarde tot het loon rekenen. Het gaat hierbij niet alleen om de kosten van de ingrediënten. Hij moet ook rekening houden met de bijkomende kosten, zoals: personeelskosten voor degene die de maaltijd bereidt, klaarzet of opruimt, kosten van faciliteiten die de werkgever beschikbaar stelt, energiekosten, verzekeringen, huurkosten. 

Eigen bijdrage in mindering op normbedrag

Brengt de werkgever de maaltijden onder in de vrije ruimte? Dan hoeft hij deze niet per werknemer te administreren. Hij hoeft alleen de maaltijden van alle werknemers bij elkaar op te tellen en dit aantal te vermenigvuldigen met het normbedrag. 
Als de werknemers een eigen bijdrage betalen voor de maaltijden, komt deze in mindering op het normbedrag. Het resterende bedrag mag daardoor niet lager dan nul worden.

Bijlagen bij dit bericht